சந்திராஷ்டமம் – தெரிந்து கொள்வோம்

ஒருவர் பிறந்த ராசிக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திரன், எட்டாமிடமான அஷ்டமஸ்தானத்தை கடந்து செல்லும் இரண்டேகால் நாட்களைத்தான் சந்திராஷ்டமம் என்கிறோம். ஒருவர் பிறந்த நட்சத்திரத்திற்கு 17வது நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் சஞ்சாரம் செய்யும் காலம்தான் சந்திராஷ்டம வேளையாகும். சந்திராஷ்டம தினங்களில் நமது யோசிக்கும் திறன் மந்தமாக இருப்பதாக கருதப்படுகிறது… இந்நாட்களில் முக்கியமான விஷயங்களில் நாம் தவறான முடிவு எடுப்பதற்கு அதிக சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளதாக கூறுவர். சந்திராஷ்டம நாட்களில் செய்ய கூடாதவை சந்திராஷ்டம நாள்களில் தொடங்கும் காரியங்கள் பிரச்னைகளைத் தருவதுடன்,Read More