Sri Lakshminarasimha Slokas Vol 1

149.00 (incl. GST)

 1. ARC190_01 Manthra Raja Pada Stothram 0:30
 2. ARC190_02 Runa VImochana Narasimha Stothram 0:30
 3. ARC190_03 Prahalatha Krutha Narasimha Kavacham 0:30
 4. ARC190_04 Bhrama Krutha Nararasimha kavacham 0:30
 5. ARC190_05 Sri Lakshmi Narasimha Karavalambha Stothram 0:30
 6. ARC190_06 Narasimha Moola Manthram 0:30
 7. ARC190_07 Bhramadhi krutha Narasimha Stuthi 0:30
 8. ARC190_08 Prahlatha Krutha Narasimha Stuthi 0:30
 9. ARC190_09 Sri Lakshmi Narasimha Dhandakam 0:30
 10. ARC190_10 Sri Lakshmi Narasimha Stothram 0:30
 11. ARC190_11 Sri Lakshmi Narasimha Naka Stuthi 0:30
 12. ARC190_12 Sri Narasimha Dwatrimshad Beejamala Stothram 0:30
 13. ARC190_13 Kamashikshasthakam 0:30
 14. ARC190_14 Sri LAkshmi Narasimha Ashtakam 0:30