Bhakthi Manjari Vol 2

149.00 (incl. GST)

 1. 01 Om Karam 0:30
 2. 02 Introduction 0:30
 3. 03 Om Sahanavavathu 0:30
 4. 04 Ganapathisthavaha 0:30
 5. 05 Guru Stothram 0:30
 6. 06 Devi Navarathna Malika 0:30
 7. 07 Madhurashtakam 0:30
 8. 08 Navagraha Stothram 0:30
 9. 09 Kaalabhairavashtakam 0:30
 10. 10 Shiva Panchakshara Stothram 0:30
 11. 11 Dasavathara Sothram 0:30
 12. 12 Bilvaastakam- 0:30
 13. 13 Nirvaana Shatkam- 0:30