Sri Lakshminarasimha Slokas Vol 2

149.00 (incl. GST)

 1. ARC191_01 Sri Gatikachala Yoga Narasimha Suprabatham 0:30
 2. ARC191_02 Sri Lakshmi Narasimha Karavalambam 0:30
 3. ARC191_03 Sri Lakshmi Narasimha Parapathi 0:30
 4. ARC191_04 Sri Lakshmi Narasimha Stuthi 0:30
 5. ARC191_05 Garuda Purana Narasimha Stothram 0:30
 6. ARC191_06 Sri Mangalya Stavam 0:30
 7. ARC191_07 Sri Sodasha Bahu Narasimmasthakam 0:30
 8. ARC191_08 Sri Narasimha Panchamrutha Stothram 0:30
 9. ARC191_09 Sri Narasimha Gadya Stuthi 0:30
 10. ARC191_10 Vadiraja Krutha Narasimha Stothram 0:30
 11. ARC191_11 Sri Narasimha Dwadasa Nama Stothram 0:30
 12. ARC191_12 Sri Narasimha Mangalasasanam 0:30
 13. ARC191_13 Sri Narasimha Navarathna Malika 0:30
 14. ARC191_14 Sri Narasimha Mangalam 0:30