Venkatachala Nilayam | Suprabatham | Abirami Audios

Venkatachala Nilayam Vaikunta Pura Vasam Pankaja Netram Parama Pavitram Shanka Chakra Dhara Cinmaya Rupam Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam ||   Ambujodbhava Vinutam Aganita Guna Namam Tumbur Narada Gana Vilolam Ambudishayanam Aatmabhiramam Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 1 ||     Pahi Pandava Paksham Kaurava Madaharanam¬† Bahu Parakrama Purnam Ahalya Shapa Bhaya Nivaranam Venkatacala…

Venkatesa Suprabatham | Suprabatham

Kowsalya supraja Rama poorva sandhya  pravarthathe Uthishta narasardoola  karthavyam daivamahnikam! Meaning : Sri Rama! Kausalya’s endearing son! Wake up, dear; You have to do Your day-to-day duties; Do wake up please. Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru. Meaning : Sri Govinda! All the three worlds are under Your rule; they have to…