Achuthashtakam | Bhakthi Manjari | Abirami audios

Achyutham kesavam rama narayanam, Krishna damodharam vasudevam harim, Sreedharam madhavam gopika vallabham, Janaki nayakam ramachandram Bhaje Meaning : Pray him who has no death,Him who killed Kesi,Him who is Rama,Him who is Narayana,Him who is bluish black,Him who was tied at his belly,Him who is son of Vasudeva,Him who removes births and deaths,Him who carries…