Sri Varaha Kavacham Lyrics in English- Extremely Powerful Sanskrit Slokam

Adhyam rangamithi proktham vimanam ranga samgnitham, Sri mushnam, Venkatadri cha salagramam cha naimisam, Thothadreem pushkaram chaiva nara narayanasramam, Ashtou may murthaya santhi swayam vyaktha mahi thale. Firstly the great temple called Sri Ranga, with Ranga there, Sri Mushnam, Thirupathi, SAlagramam, Naimisaranyam, Thiruneermalai, Pushkar and the asramam of Nara and Narayana, In the Badri hills are those eight temples where…

Vishnu Sahasranamam – Sanskrit Slokas – Thousand Names of Sri Maha Vishnu

Vishnu Sahasranamam Lyrics English – Sanskrit Slokas – Thousand Names of Sri Maha Vishnu Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam, Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham, Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim. Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave, Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama. Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane, Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave…

Bhagavat Gita – Lord Krishna Quotes to Arujuna in Tamil

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} எப்பொழுதெல்லாம் தர்மகுலைந்து அதர்மம் ஏழுர்ச்சி பெறுகிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் நான் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன். p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} எல்லா பூதங்களின் இருதயத்தில் இறக்கும் ஆத்மா நான். மேலும் உயிர்களுக்கு ஆதியும், மத்தியமும் முடிவும் நானே.. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} நான் (இறைவன்) வேதத்திற்கும், அழியாத மோஷத்திற்கும், சாசுவதான…