Venkatachala Nilayam | Suprabatham | Abirami Audios

Venkatachala Nilayam Vaikunta Pura Vasam Pankaja Netram Parama Pavitram Shanka Chakra Dhara Cinmaya Rupam Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam ||   Ambujodbhava Vinutam Aganita Guna Namam Tumbur Narada Gana Vilolam Ambudishayanam Aatmabhiramam Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 1 ||     Pahi Pandava Paksham Kaurava Madaharanam¬† Bahu Parakrama Purnam Ahalya Shapa Bhaya Nivaranam Venkatacala…